Werkgroep menselijke waardigheid EP opnieuw gelanceerd

Werkgroep menselijke waardigheid EP opnieuw gelanceerd

Werkgroep menselijke waardigheid EP opnieuw gelanceerd

Op donderdag 29 oktober 2015 is in het Europees Parlement de werkgroep voor menselijke waardigheid opnieuw gelanceerd. Bas Belder, lid Europees Parlement namens de eurofractie ChristenUnie-SGP, sprak vanuit zijn protestants-christelijke overtuiging over het belang van de beschermwaardigheid van het leven. Andere Europarlementariërs vanuit een groot scala aan politieke partijen benoemden eveneens duidelijk de Bijbelse basis van de onschendbaarheid van ieder menselijk leven.

Belder, tevens de voorzitter van de werkgroep, ondertekende met zijn collega´s een verklaring waarin de waardigheid van het leven en het recht op leven genoemd worden als grondrecht, verankerd in het Europese Handvest van Grondrechten, maar bovenal gebaseerd op de notie dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis.

Het eerste artikel van de Charter of Fundamental Rights of the European Union stelt dan ook: “Menselijke waardigheid is onschendbaar. Het moet worden gerespecteerd en beschermd”. Het tweede artikel stelt: “Iedereen heeft het recht op leven”. Dit zijn echter niet altijd de drijvende principes achter het Europese wetgevingsproces, zo zeggen de Europarlementariërs.

De werkgroep wil een schakel zijn in het veranderen van de manier waarop beleidsmakers menselijke waardigheid zien. “Onderwerpen zoals de bescherming van het prille en ongeboren leven zullen een belangrijk deel vormen van onze inspanningen. Het is ons doel om als werkgroep vanuit verschillende partijen steun te verlenen aan veel van de initiatieven die al actief zijn in het Europees Parlement, om zo onze gedeelde visie te vertalen in actief beleid.”

De werkgroep voor menselijke waardigheid heeft drie ECPM leden. Al genoemd is Europarlementariër Bas Belder (SGP), maar ook Europarlementariërs Arne Gericke (Duitsland) en Branislav Škripek (Slowakije) zijn beiden lid. Lidmaatschap van de werkgroep staat open voor alle leden van het Europees Parlement die de Universele Verklaring van Menselijke Waardigheid ondertekenen.

ECPM hoopt op vruchtbare bijeenkomsten met uitdieping van de concrete dreigingen voor het recht op leven en afstemming over politieke actie voor de menselijke waardigheid.

Benjamin Harnwell, ECPM bestuurslid en auteur van de Universele Verklaring van Menselijke Waardigheid en oprichter van het Dignitatis Humanae Instituut, was ook aanwezig tijdens de heroprichting van de werkgroep. Leo van Doesburg is algemeen secretaris van de groep.

Meer informatie is te vinden in het statement van de werkgroep (Engelstalig)