Over ons

Europese politieke partij

De ECPM is een Europese politieke partij. Dit betekent dat zij aan de minimumvoorwaarden voldoet die het Europees Parlement stelt aangaande Europese partijen. De ECPM is echter te klein om een eigen fractie in het Europees Parlement te beginnen omdat je daar minimaal 25 Europarlementariërs nodig hebt uit minstens 7 EU lidstaten).

Als Europese partij ontvangt de ECPM een som aan subsidie waardoor zij in staat is om actief te zijn in de Europese politiek. Dit geld gebruikt de ECPM voornamelijk om te groeien als organisatie en partij, maar ook om te groeien in invloed. Doordat er in veel Europese fracties ruimte is voor individueel initiatief is het mogelijk om op bepaalde onderwerpen christelijke Europarlementariërs samen te brengen en gezamenlijk te werken aan amendementen en alternatieve voorstellen. Hierdoor kan een partij met zes Europarlementariërs toch invloed hebben op de besluitvorming in het Europees Parlement. In ons jaarboek vindt u nog meer informatie over al onze activiteiten. Het jaarboek kunt u gratis bestellen door een email te sturen naar administration@ecpm.info.

Druk op christelijke waarden

De grondleggers van wat nu de Europese Unie is waren vooral Christendemocraten. Helaas is hier vandaag de dag niet zoveel meer van te merken. Tegenwoordig worden veel regeringen binnen en buiten de EU door het Europese Parlement onder druk gezet om hun Christelijke waarden op te geven en deze in te ruilen voor wat we neoliberale wetgeving noemen: Iedereen moet z’n eigen keuzes maken. Zo wil een aanzienlijk deel van het Europese Parlement abortus een mensenrecht maken en onderwijs over homoseksualiteit verplichten op alle scholen in de EU lidstaten. De ECPM steunt partijen en regeringen die zich hier vanuit hun Christelijke waarden tegen verzetten. Door samenwerking met Bas Belder en Peter van Dalen heeft de ECPM kunnen zorgen dat landen als Bulgarije, Macedonië en Moldavië durfden op te komen voor hun christelijke identiteit en waarden.

Publicaties

Enkele publicaties van de ECPM kunt u vinden op http://www.ecpm.info/publications

De CPFE heeft samen met  het Wetenschappelijk Instituut  van de ChristenUnie en SGP ook enkele publicaties  ontwikkeld. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de CPFE: http://www.ecpf.info/publications2