Arne Gericke

Arne_GerickeNaam: Arne Gericke
Partij: Familien Partei Deutschlands
Land: Duitsland
Website: 
http://www.familien-partei-deutschlands.de/index.php?id=bundesverband

Arne Gericke is een Duits politicus en Europarlementariër van de Familien Partei Deutschlands. In 2004 begon hij te werken als orator en dominee om zo meer tijd te hebben voor zijn familie. Politiek gezien wil hij verzekeren dat onderwijzend werk (en het werk van het thuis opvoeden van kinderen) herkend word als waardevol werk. Hij staat voor familievriendelijk ondernemen, in plaats van een ondernemings-vriendelijke familie. Sinds 2013 is hij vice-voorzitter van zijn partij.

In 2014 werd hij voor het eerst verkozen als lid van het Europees Parlement. Hij is lid van de Commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken en de Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU. Verder is hij plaatsvervangend lid in de Commissie voor Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid en de Delegatie voor Relaties met de landen in Zuid Azië en de Associatie van Zuidoost-Aziatische landen (AESAN).