Ondersteuning christenen in Syrië en Irak

Ondersteuning christenen in Syrië en Irak

Ondersteuning christenen in Syrië en Irak

Sinds de zomer van 2014 is de ECPM, samen met haar denktank, de Christian Political Foundation for Europe (CPFE) erg actief om de Assyrische christenen en andere minderheden in het Midden-Oosten te ondersteunen die door IS bedreigd worden. Gezamenlijk faciliteren wij onder andere contact tussen politici en lokale leiders door bezoeken van westerse politici naar de regio te coordineren en financieren, conferenties in het Europees Parlement te organiseren en pro-actief westerse overheden in contact te brengen met lokale leiders zodat westerse hulp echt effectief is.

Ook hebben wij de Assyrische christenen geadviseerd hoe ze effectief kunnen netwerken en communiceren in de Europese politiek. Hierdoor hebben ze een politiek realistisch lange-termijnplan voor hun situatie in Irak kunnen formuleren en die op 19 November 2014 in het Europees Parlement gepresenteerd. De Irak Delegatie van het Europees Parlement heeft 12 juni 2015 een speciale conferentie met hen belegd.

irak_syria1

12 maart jl. heeft het Europees Parlement in een resolutie opgeroepen om de Syriac Military Council te ondersteunen. Een doorbraak waarbij hun recht van zelfverdediging eindelijk concreet wordt ingevuld.

De oorlog tegen ISIS is nog niet gewonnen en veel politiek werk moet nog worden verzet. Daarnaast is er politieke training nodig zodat zij straks in de Koerdische parlementen een sterke rol kunnen gaan spelen en blijvend kunnen bouwen aan een vreedzame toekomst in het Midden-Oosten. Ook in de nabije toekomst zullen ECPM en CPFE zich hier voor inzetten.

In de Nederlandse media zijn enkele opinieartikelen van de directeur van de CPFE verschenen op rd.nl, nd.nl en cip.nl.

irak_syria2